Chính sách bảo mật

KO-BOX (sau đây được viết là “công ty”) coi trọng thông tin cá nhân của quý khách, và tuân thủ theo quy định của pháp luật liên quan.

1. Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng
2.
Hạng mục thông tin cá nhân thu thập và phương pháp thu thập.
3.
Thời gian lưu giữ thông tin cá nhân.

 

1. Thu thập thông tin cá nhân và mục đích sử dụng

Thông tin cá nhân được công ty thu thập được dùng cho các mục đích sau:

(1) Thi hành hợp đồng liên quan đến cung cấp dịch vụ và thanh toán chi phí theo dịch vụ cung cấp.

- Cung cấp nội dung, vận chuyển, mua vật phẩm, đơn yêu cầu, thanh toán chi phí, chứng nhận tín dụng dịch vụ và bản thân người dùng.

(2) Quản lý thành viên.

- Cung cấp dịch vụ cho thành viên, phân biệt cá nhân, ngăn ngừa sử dụng tiêu cực của thành viên lỗi và ngăn ngừa sử dụng từ các thành phần không phải con người, xác nhận ý định gia nhập, xác nhận độ tuổi, xử lý dân sự, phổ biến thông báo.

(3) Hoạt động marketing, quảng cáo, thống kê.

- Soạn thảo thống kê về sử dụng dịch vụ của thành viên, cung cấp thông tin, cung cấp quảng cáo, sự kiện, đăng quảng cáo, cung cấp dịch vụ và phát triển dịch vụ mới.

 

2. Hạng mục thông tin thu thập và phương pháp thu thập.

Công ty đang thu thập những thông tin cá nhân sau đây để cung cấp dịch vụ, tư vấn, đăng ký thành viên.

(1) Hạng mục thu thập

- Hạng mục bắt buộc: ID, tên, mật khẩu, địa chỉ email, số điện thoại di động.

- Hạng mục tùy chọn: Tên tiếng anh, con dấu cá nhân, phương thức liên lạc, địa chỉ, giới tính, ngày tháng năm sinh, ID người giới thiệu.

- Hạng mục không do người dùng nhập: loại trình duyệt, hệ điều hành, từ tìm kiếm, lịch sử sử dụng dịch vụ và tham quan, địa chỉ IP, cookie.

(2) Phương thức thu thập

- Sử dụng các công cụ thu thập như trang chủ, tư vấn trung tâm khách hàng, tham gia sự kiện, thông tin phát sinh.


3.
Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân.

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trong quá trình quý khách sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quý khách sử dụng dịch vụ suôn sẻ vì vậy trường hợp thành viên đăng ký xóa tư cách thành viên hoặc dịch vụ bị ngưng thì ngay lập tức thông tin cá nhân sẽ bị hủy hoặc ngăn không để công khai. Tuy nhiên, công ty sẽ lưu trữ thông tin dưới đây trong thời gian nhất định.

* Hạng mục lưu trữ: ID, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email.

* Lí do lưu trữ: Ngăn chặn sử dụng dịch vụ chồng chéo, hợp tác điều tra với cơ quan chức năng khi người dùng có hành vi phạm pháp.

*Thời gian lưu trữ: 1 năm.

Ngoài ra trong thời gian quy định bởi quan hệ pháp luật, thông tin cá nhân được lưu trữ

* Hạng mục lưu trữ: Lịch sử sử dụng dịch vụ, lịch sử tìm kiếm, thông tin IP

* Lí do lưu trữ: Luật bảo vệ bí mật thông tin.

*Thời gian lưu trữ: 3 tháng.


4. Những lý do tài khoản của bạn bị huỷ.

① Bạn yêu cần huỷ tài khoản. Bạn có thể yêu cầu huỷ tài khoản của mình bất cứ lúc nào, Ko-Box sẽ kiểm tra và xác nhận ngay lập tức.
Cách để huỷ tài khoản:
Menu> Trang của tôi> Cài đặt> Rút khỏi tư cách thành viên.

② Nếu bạn vi phạm những điều sau đây, Ko-Box có thể hạn chế hoặc khoá tài khoản của bạn. Đăng ký sai thông tin Không hoàn thành các quy định khi sử dụng các dịch vụ của Ko-Box Có sự can thiệp của bên thứ 3 đến các dịch vụ của công ty hoặc có ý đánh cắp thông tin. Sử dụng công ty để thực hiện các ý đồ xấu, thực hiện các hành vi trái pháp luật.

③ Sau khi tài khoản bị hạn chế hoặc đình chỉ, nếu lập lại vi phạm lần thứ 2 hoặc không thể khắc phục vi phạm trước đó trong vòng 30 sẽ bị khoá tài khoản vĩnh viễn.

④ Người dùng sẽ được thông báo nếu tài khoản bị huỷ bỏ và sẻ cơ hội giải đáp thắc mắc trong 30 ngày trước khi tài khoản chính thức bị huỷ bỏ.