Phí vận chuyển

HN
Chiết khấu theo bậc hội viên
Tổng khối lượng
(kg)
Đồng (0%) Bạc (3%) Vàng (7%)
0.1kg ~ 0.5kg 140,000 140,000 140,000
0.5kg ~ 1kg 190,000 190,000 190,000
1.0kg ~ 10kg 190,000 /kg 185,000 /kg 180,000 /kg
10kg ~ 185,000 /kg 180,000 /kg 175,000 /kg
HCM
Chiết khấu theo bậc hội viên
Tổng khối lượng
(kg)
Đồng (0%) Bạc (3%) Vàng (7%)
0.1kg ~ 0.5kg 140,000 140,000 140,000
0.5kg ~ 1kg 210,000 210,000 210,000
1.0kg ~ 10kg 210,000 /kg 205,000 /kg 200,000 /kg
10kg ~ 205,000 /kg 200,000 /kg 195,000 /kg
  • *Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển
  • *Mệnh giá VND
Tắt hôm nay (tôi không muốn xem quảng cáo, banner ngày hôm nay) Đóng Lại