Hướng dẫn sử dụng

HN
Chiết khấu theo bậc hội viên
Cân nặng
(kg)
Vàng (7%) Bạc (3%) Đồng (0%)
0.1kg ~ 0.5kg 140,000 140,000 140,000
0.5kg ~ 1kg 200,000 200,000 200,000
1.0kg ~ 10kg 200,000 /kg 195,000 /kg 190,000 /kg
10kg ~ 195,000 /kg 190,000 /kg 185,000 /kg
HCM
Chiết khấu theo bậc hội viên
Cân nặng
(kg)
Vàng (7%) Bạc (3%) Đồng (0%)
0.1kg ~ 0.5kg 140,000 140,000 140,000
0.5kg ~ 1kg 230,000 230,000 230,000
1.0kg ~ 10kg 230,000 /kg 225,000 /kg 220,000 /kg
10kg ~ 225,000 /kg 220,000 /kg 215,000 /kg
  • *Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển
  • *Mệnh giá VND