Phí vận chuyển

Tổng khối lượng
(kg)
Chiết khấu theo bậc hội viên
Đồng (0%) Bạc (3%) Vàng (7%)
0.5 120,000 116,400 111,600
1 240,000 232,800 223,200
1.5 300,000 291,000 279,000
2 360,000 349,200 334,800
2.5 410,000 397,700 381,300
3 460,000 446,200 427,800
* Đối với đơn hàng có tổng khối lượng lớn hơn 3kg, vui lòng liên hệ trung tâm khách hàng để được mức giá tốt nhất