Phí vận chuyển

Tổng khối lượng
(kg)
Chiết khấu theo bậc hội viên
Đồng (0%) Bạc (3%) Vàng (7%)
0.0kg ~ 0.4kg 140,000 VND 140,000 VND 140,000 VND
0.5kg ~ 0.9kg 180,000 VND 180,000 VND 180,000 VND
1.0kg ~ 4.9kg 180,000 VND/kg 175,000 VND/kg 171,000 VND/kg
5.0kg ~ 9.9kg 175,000 VND/kg 170,000 VND/kg 167,000 VND/kg
  • *Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển
  • *Đối với mỹ phẩm, vui lòng liên lạc để được cung cấp giá vận chuyển cụ thể.