Phí vận chuyển

Tổng khối lượng
(kg)
Chiết khấu theo bậc hội viên
Đồng (0%) Bạc (3%) Vàng (7%)
0.1kg ~ 0.4kg 150,000 150,000 150,000
0.5kg ~ 0.9kg 180,000 180,000 180,000
1.0kg ~ 4.9kg 180,000 /kg 175,000 /kg 170,000 /kg
5.0kg ~ 9.9kg 175,000 /kg 170,000 /kg 165,000 /kg
  • *Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển đường biển
  • *Mệnh giá VND